Dansk af­ta­le med tid­li­ge­re skat­te­ly

BT - - NYHEDER -

Den 45. og sid­ste af­ta­le om ud­veks­ling af skat­te­o­p­lys­nin­ger ( en TIEA- af­ta­le) mel­lem Dan­mark og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter un­der­skri­ves i dag.

Dan­mark har der­med af­ta­ler med al­le lan­de, der er ble­vet ka­rak­te­ri­se­ret som po­ten­ti­el­le skat­te­ly, op­ly­ser Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.