’’

BT - - NYHEDER -

Det kom for hur­tigt i spil, og vi var me­get for­skel­li­ge på det punkt. Ska­den var li­ge­som sket. Det fyld­te ba­re me­get for os beg­ge to, så vi glem­te at læ­re hin­an­den at ken­de på et an­det plan

Ane- Ma­rie Flei­s­cher Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.