Når stormag­ter

BT - - NYHEDER -

ARM­LÆG­NING Det er stor­po­li­tik på al­ler­hø­je­ste plan, når Ki­na og USA net­op nu læg­ger arm i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav i et magtspil , der ri­si­ke­rer at en­de med et væb­net op­gør mel­lem de to su­per­mag­ter.

Ad­gang til ha­vet

ONS­DAG 4. NOVEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.