Vi spa­rer trods til­lid til øko­no­mi­en

BT - - NYHEDER -

Fi­re ud af ti dan­ske­re vil spa­re me­re op end tid­li­ge­re, selv­om de fle­ste af os vur­de­rer, at dansk øko­no­mi er i frem­gang, vi­ser en ny un­der­sø­gel­se af for­bru­ger­til­lid, som ana­ly­se­fir­ma­et Ni­el­sen har gen­nem­ført. Un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get blandt 30.000 per­so­ner i 60 lan­de ver­den over, som har sva­ret på spørgs­mål om de­res for­brugs­va­ner. I Dan­mark har 500 del­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.