’’

BT - - NYHEDER -

Mit bed­ste råd er, at man skal for­sø­ge at få da­gen til at gå som nor­malt. Gå på ar­bej­de uden at la­de mør­ket på­vir­ke for me­get. Når man kom­mer hjem, så er det tid til hyg­ge in­den­dørs

Leif Chri­sti­an Fi­gens­chau,

Skar­s­våg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.