’’

BT - - NYHEDER -

På den må­de er vi ik­ke me­get an­der­le­des end bi­ler. Hvis du re­pa­re­rer en bil, hol­der den læn­ge­re. Hvis du ta­ger dig af men­ne­sker, le­ver de læn­ge­re. Nog­le bi­ler er be­stemt til at hol­de et år­ti, men kø­rer sta­dig ef­ter et år­hund­re­de. Og en ve­te­ran­bil kan sta­dig væ­re sjov at kø­re i

Ru­di We­sten­dorp, pro­fes­sor fra Cen­ter for Sund Al­dring ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.