Ar­se­nal går næp­pe vi­de­re fra pulj­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Ar­se­nal vandt i se­ne­ste Cham­pions Le­ague- run­de en fl ot hjem­me­sejr på 2- 0 over mæg­ti­ge Bay­ern Mün­chen på Emira­tes Sta­di­um.

Men trods de tre po­int lig­ner det sta­dig en lang og be­svær­lig vej for Lon­don- klub­ben at gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let og kva­li­fi ce­re sig til kno­ck­out- fa­sen af Cham­pions Le­ague.

Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil blot 1,40 på, at Ar­se­nal er fær­di­ge i tur­ne­rin­gen om tre kam­pe, mens der er 2,70 på, at de for­mår at sni­ge sig op på en af de to øver­ste plad­ser i grup­pen.

» Den elen­di­ge start på grup­pe­spil­let med de to ne­der­lag til Di­na­mo Za­greb og Olym­pi­akos kan i sid­ste vi­se sig at væ­re af­gø­ren­de. Ar­se­nal er nær­mest pi­sket til mindst et po­int i Mün­chen, hvis Olym­pi­akos som for­ven­tet hjem­me slår Di­na­mo Za­greb, « si­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.