3,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok ple­jer hjem­me­ba­ne­for­de­len at ha­ve me­get at si­ge i Portu­gals næst­bed­ste ræk­ke, men det er svært at se, hvor­for Ben­fi cas B- hold li­ge­frem skal gø­res til fa­vo­rit­ter mod op­ryk­nings­fa­vo­rit­ter­ne fra Por­ti­mo­nen­se. Vær­ter­ne mang­ler fl ere spil­le­re, som har spil­let Youth Le­ague for Ben­fi cas ung­doms­hold i går og har ik­ke im­po­ne­ret i sæ­so­nen ind­til vi­de­re. Det har Por­ti­mo­nen­se, som i we­e­ken­den fi k brudt en sti­me på ni kam­pe i træk uden ne­der­lag med et ufor­klar­ligt ne­der­lag til Fa­ma­li­cao på hjem­me­ba­ne. Re­van­chen lu­rer dog om­gå­en­de med fl ot od­ds for sejr.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.