1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Over­ra­sken­de højt od­ds på man­ge mål i Græken­land. Godt nok var der kun et en­kelt mål i den om­vend­te kamp, men der var chan­cer til man­ge fl ere - blandt an­det ram­te Za­greb stol­pen to gan­ge. Her i re­tur­kam­pen tæl­ler kun sejr for gæ­ster­ne, hvis de skal over­ha­le net­op Olym­pi­akos, så man må gå ud fra, at Za­greb end­nu en­gang går off en­sivt til værks. Olym­pi­akos kan bed­re le­ve med uaf­gjort, men de er ik­ke spe­ci­elt go­de til at spil­le de­fen­sivt og ser og­så den­ne kamp som en, man skal vin­de, hvis man vil vi­de­re fra grup­pe­spil­let. Lug­ter af man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.