1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To hold, som i kraft af de­res spil­lestil nor­malt er in­vol­ve­re­de i må­l­ri­ge kam­pe. Så­le­des og­så i den om­vend­te kamp, som blev 4- 4 - og det re­sul­tat be­ty der, at Ro­ma kun kan bru­ge en sejr og der­for før el­ler si­den er pi­sket frem på ba­nen. Det vil væ­re guf for Le­ver­ku­sens hur­ti­ge spil­le­re, som bør kun­ne kom­me til mas­ser af chan­cer på om­stil­lin­ger, men mod­sat har Le­ver­ku­sen og­så vist svag­heds­tegn i det de­fen­si­ve på det se­ne­ste og luk­ke­de så­le­des og­så tre mål ind imod Stutt­g­art. Od­dset er ik­ke al­ver­den, men det er svært at se den­ne kamp gå i stå.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.