’Som at se en ko­pi af mig selv’

BT - - NYHEDER -

FORBYTNING Marcus Pe­der­sens fora­el­dre fik i 1995 hja­elp til at få børn. Men mo­de­ren blev ved en fejl gravid med en iransk kvin­des aeg, som kom til Dan­mark for at bli­ve be­frug­tet med en ano­nym dansk sa­ed­do­nor. Kli­nik­ken kend­te til fejl­en, men valg­te ik­ke at forta­el­le det. Først da Marcus Pe­der­sen var tre år, vi­ste det sig, at hans blod­ty­pe ik­ke mat­che­de fora­el­dre­nes. Og en dna-test vi­ste se­ne­re, at Marcus Pe­der­sen ik­ke er de­res bi­o­lo­gi­ske søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.