Epi­de­mi tru­er

BT - - NYHEDER -

100. Så man­ge til­fa­el­de af kold lun­ge­be­ta­en­del­se er ble­vet be­kra­ef­tet i slut­nin­gen af ok­to­ber i år. Det er en stig­ning i for­hold til de for­ri­ge må­ne­der, hvor der kun var 30 ugent­li­ge til­fa­el­de. Der er og­så ta­le om en stig­ning i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.