Fa­mi­li­ens an­svar

BT - - NYHEDER -

UDS­MID­NING ef­ter at hen­des ae­ld­ste søn har få­et en volds­dom, er ue­ni­ge om ri­me­lig­he­den i sank­tio­nen. Ar­bej­der­nes Bo­ligsel­skab har med støt­te i ny lov­giv­ning be­nyt­tet sig af mu­lig­he­den for at sa­et­te fa­mi­li­er på ga­den med den be­grun­del­se, at de gør hver­da­gen ut­ryg for an­dre be­bo­e­re. Det er den vir­ke­lig­hed, der nu mø­der den en­li­ge mor og hen­des børn, og som de­ler van­de­ne i kvar­te­ret. Vi vil ger­ne fav­ne og rum­me al­le, men det kan vi ik­ke

Jes­per Loo­se Smith, di­rek­tør for Ar­bej­der­nes Bo­ligsel­skab i

Gladsaxe

Yas­min Nej­med­den, 41 år, sosu-as­si­stent:

Fa­rik Ay­bar, 35 år, apo­te­ker:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.