Som sun­ket i jor­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GEM­ME­LEG Som sa­gen lig­ger nu, ly­der det da ik­ke godt. Det er ik­ke en rar sag. Men igen – jeg har kun sa­gen fra me­di­er­ne, og jeg er nødt til at hø­re, hvad Jacob Laur­sen selv si­ger

Kim Mik­kel­sen,

SOL­LI-SA­GEN KORT I 2011 SKIF­TER Jan Gun­nar Sol­li til New York Red Bulls. Jacob Laur­sen for­hand­ler af­ta­len på plads for nord­man­den og sik­rer sig en bonus på 50.000 dol­lars – cir­ka 340.000 kro­ner – ud de 250.000 dol­lars – 1,7 mil­li­o­ner kro­ner – som klub­ben be­ta­ler Sol­li i en én­gangs­be­ta­ling. JACOB LAUR­SEN FÅR an­sva­ret for at mod­ta­ge be­lø­bet, ta­ge sin an­del og over­fø­re de re­ste­ren­de 200.000 dol­lars til Sol­li. Det sker al­drig. SA­GEN EN­DER I ret­ten, og i år får Sol­li fuldt med­hold i by­ret­ten i Hor­sens. Laur­sen, der er ble­vet idømt at be­ta­le over to mio. kr. til­ba­ge, an­ker ik­ke sa­gen, men Sol­li har sta­dig ik­ke mod­ta­get en rød re­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.