DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter sej­ren over OB har Brønd­by for al­vor meldt sig ind i top­stri­den i Su­per­liga­en. Man er op­pe på tred­je­plad­sen, og skal man tro book­ma­ker­ne, bli­ver det med gan­ske stor sik­ker­hed og­så til me­dal­jer i den­ne sa­e­son.

Så­le­des gi­ver Bet365 blot 1,75 på me­tal til Brønd­by, mens ek­sem­pel­vis Nor­di­cBet er helt ne­de i 1,50 på Brønd­by-me­dal­jer. Og det er der fle­re go­de grun­de til.

»Brønd­by er i stor­form i øje­blik­ket, og isa­er Ka­h­len­bergs gen­komst og ind­kø­bet af midt­ba­ne­s­li­de­ren Austin har bi­dra­get til at få hol­det til­ba­ge på spo­ret ef­ter den dår­li­ge sa­e­son­start. Nyind­kø­be­ne er ef­ter­hån­den ble­vet spil­let ind, mens bred­den sam­ti­dig er ble­vet stør­re. Når man der­til la­eg­ger, at Da­ni­el Ag­ger spil­ler me­re end for­ven­tet, lig­ner det me­dal­jer til Brønd­by,« si­ger Ton­ni M. Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.