2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Må­l­tav­len på MCH Are­na vi­ste 1-4 ef­ter slut­fløjtet i det om­vend­te op­gør mel­lem FC Midtjyl­land og Na­po­li, men ita­li­e­ner­ne hav­de en af de da­ge, hvor der blev sco­ret på stort set al­le chan­cer, og FCM bør der­for ik­ke va­e­re chan­ce­lø­se i »re­tu­ro­p­gø­ret« på ita­li­ensk grund. Na­po­li ven­tes at spa­re en lang ra­ek­ke pro­fi­ler, hvil­ket bør med­fø­re et tem­me­lig us­am­men­spil­let hold i en halv­tom kulis­se på San Pa­o­lo. Midtjy­der­ne hav­de fem af­slut­nin­ger in­den­for ram­men på MCH Are­na og bør der­for sag­tens kun­ne sco­re i af­ten. Gå ef­ter mål fra beg­ge mand­ska­ber.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.