2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

La­zio lig­ger godt til i pulj­en ef­ter blandt an­det at ha­ve vun­det den om­vend­te kamp med 3-1, og der­for vil det over­ra­ske me­get, hvis de kom­mer i ba­re ta­et på sta­er­ke­ste op­stil­ling til den­ne kamp. For al­le­re­de søn­dag står den på lo­kal­brag imod Ro­ma, som er årets kamp på de kan­ter. Sik­kert er det, at Mauri­cio har ka­ran­ta­e­ne, mens den sto­re pro­fil Fe­lipe An­der­son samt yder­li­ge­re seks stam­spil­le­re slet ik­ke er med i Trond­heim. Nor­ske Ro­sen­borg er net­op ble­vet su­ve­ra­e­ne me­stre i Nor­ge, og mod La­zi­os re­ser­ver skal de ha­ve en glim­ren­de chan­ce for sejr.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.