1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I det om­vend­te op­gør lod an­be­fa­lin­gen i dis­se spal­ter på mindst tre scor­in­ger, og det var et min­dre mira­kel, at det blev ved re­sul­tat 1-1 på polsk grund. 11 af­slut­nin­ger in­den for ram­men og 13 hjør­ne­s­park i kam­pen il­lu­stre­rer en tem­me­lig of­fen­siv af­fa­e­re, og hvis en­ten bel­gi­er­ne el­ler po­lak­ker­ne vil vi­de­re fra grup­pen, så ta­el­ler kun tre po­int i jag­ten på an­den­plad­sen ef­ter­som beg­ge hold blot er no­te­ret for et en­kelt po­int i tre kam­pe ind­til vi­de­re. På den bag­grund vir­ker be­ta­lin­gen på mindst tre scor­in­ger i op­gø­ret al­de­les glim­ren­de.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.