Uden tra­e­ning Tab­te 63 kg med hver­dags­mo­tion

BT - - SUNDHED -

30/5 2015 30/7 2015 30/9 2015 TEKST: Mads Kor­sa­ger Ni­el­sen

GRAFIK: Öberg

FOR­BIL­LE­DE Ar­ne, vil du ger­ne dø før din mor? Spørgs­må­let kom fra en tra­e­n­er­kol­le­ga i hånd­bold­klub­ben. På det tids­punkt tog han sin be­slut­ning. Ar­ne Kja­er vil­le ta­be sig.

min­der dig om, at du skal gø­re det, samt vi­ser dig øvel­ser­ne. Prøv f.eks. ’7 min wor­kout’. et he­ad­set i ører­ne og trav en tur, mens du ta­ler med din mor el­ler ve­nin­den. Hold walk-and-talk mø­der på ar­bej­det i ste­det for at sid­de ned.

FO­TO: EMIL HOUGAARD

Få din ve­nin­de el­ler bed­ste ven med på, at I går en tur og snak­ker, i ste­det for at sid­de på kon­di­to­ri­et og kø­re ka­ger ned. Der kan I even­tu­elt slut­te tu­ren – men før­ste ef­ter at I har gå­et en tur

Det er en klas­si­ker, men den er ef­fek­tiv. Du ak­ti­ve­rer de sto­re lår­mus­k­ler, der boo­ster din for­bra­en­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.