Rød­vin­s­ro­man­tik

BT - - TV - KO­ME­DIE 13:15 15:00 18:30 21:00 11:05 16:30 22:30 09:05 00:15-06:00 07:20

Ja­ck er sku­e­spil­ler, men uden stør­re suc­ces, og Miles vil ger­ne slå ige nnem som for­fat­ter. Og hvor Ja­ck er god til kvin­der, er Miles god til vin. Ja­ck skal snart gif­tes, og Miles in­vi­te­rer der­for sin gam­le ven med på en mun­ter po­l­te­ra­bend på en vin­gård i Santa Ynez da­len nord for Los An­ge­les. De to ven­ner, der er midt i 30´er­ne, er me­get for­skel­li­ge. Den uda­vend­te, char­me­ren­de Ja­ck, der nu skal gif­tes, og den stil­le, be­kym­re­de Miles, der sø­ger sand­he­den i vi­nen. Men de de­ler en co­ck­tail af bri­ste­de am­bi­tio­ner og ung­dom­men, der - mod de­res dren­ge­rø­ve­de vil­je - si­ver ud mel­lem fin­gre­ne på dem. Al­li­ge­vel bli­ver tu­ren en mor­som og livs­be­kra­ef­ten­de op­le­vel­se, hvor de sva­el­ger i god vin, og mø­der to dej­li­ge kvin­der, og in­den la­en­ge er Ja­ck og Miles fal­det så godt til på vin­går­den og den lo­ka­le ta­ver­na, at det er tvivl­s­omt, om de over­ho­ve­det ven­der til­ba­ge til ud­gangs­punk­tet. ”Si­deways” er en ae­g­te fe­el­go­od-film for det mod­ne pu­bli­kum, og fik fortjent fem

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: stjer­ner af BT’s an­mel­der Bir­git­te Grue, der ha­ef­te­de sig ved, at den ud­over at va­e­re sjov og­så har no­get på hjer­te.

(TV 2)

(T) Ven­ge­an­ce Val­ley. Ame­ri­kansk western fra 1951. (T) Var­me mil­li­o­ner. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1968. (T) Ne­ver So Few. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1959. (T) The Prize. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1963.

(T) Dron­nin­gens el­sker. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1939.

Doub­le Troub­le – El­vis i kat­tepi­ne. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1967. (T) Hu­mo­re­sque. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946.

(T) The Co­me­di­ans. Ame­ri­kansk-fransk dra­ma fra 1967.

(T) Hvor var du, da ly­set gik ud?. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1968. (T) Kat på et varmt blik­tag. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.