3x

BT - - TV -

LAWS OF ATTRACTION Aud­rey Woods og Da­ni­el Raf­fer­ty er hin­an­dens mod­sa­et­nin­ger. De to ad­vo­ka­ter hav­ner på hver sin si­de i rets­sa­len, og de­res for­hold bli­ver ik­ke min­dre kom­pli­ce­ret, da de våg­ner op som mand og ko­ne ef­ter en fug­tig nat. PROM No­ca er ra­sen­de på en kam­me­rat, som na­er har øde­lagt pla­ner­ne for sko­le­bal­let. Men hun ind­ser, at han kan va­e­re den per­fek­te da­te.

Kl. 21.25

Kl. 21.00

Juli­an­ne Mo­o­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.