3x

BT - - TV -

GØ­GE­RE­DEN McMurp­hy bli­ver ind­lagt på en psy­ki­a­trisk af­de­ling, hvor pa­tien­ter­ne er dybt ef­ter­gi­ven­de over for den ben­hår­de over­sy­geple­jer­ske, Miss Rat­ched. Med smit­ten­de livs­kraft be­gyn­der McMurp­hy at un­der­gra­ve hen­des au­to­ri­tet. GREAT EXPECTATIONS Fin­ne­gan fo­rel­sker sig i Estel­la, men hun rej­ser til New York. Hel­dig­vis brin­ger hans kunst­ne­ri­ske ta­lent ham til by­en.

Kl. 21.00

Kl. 21.00

Ja­ck Ni­chol­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.