AME­RI­KA­NE­RE FREM­STIL­LER PLU­TO­NI­UM

BT - - TV / RADIO -

1944: Det lyk­kes for før­ste gang at pro­du­ce­re plu­to­ni­um ved Han­ford Ato­mic Fa­ci­li­ty. Grund­stof­fet bru­ges se­ne­re i Fat Man atom­bom­ben, der ka­stes over Na­ga­saki.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.