Vi­dun­der­børn

BT - - TV-GUIDE -

’’ DR1 øn­sker at for­mid­le de klas­si­ske kun­star­ter til he­le be­folk­nin­gen, så bå­de børn og voks­ne kan bli­ve in­tro­du­ce­ret til klas­sisk mu­sik på en ny må­de. Nem­lig af børn, som er ham­ren­de dyg­ti­ge og al­le­re­de bra­en­der for det klas­si­ske

NY SE­RIE

Hen­ning Hø­eg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.