Un­ge ta­len­ter

DAGENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Se det nye un­der­hold­ningsshow for he­le fa­mi­li­en. Her dy­ster seks af Dan­marks dyg­tig­ste børn i klas­si­ske kun­star­ter som kla­ver, vi­o­lin, sang, slagtøj og bal­let. Bør­ne­ne er hver isa­er ud­valgt, for­di de har et sa­er­ligt stort ta­lent, som de sam­men med hver de­res kend­te la­e­re­me­ster skal fol­de ud hver lør­dag i fem uger. Va­ert er Ul­la Es­sen­drop. Vi­dun­der­børn DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.