Ho­bro hal­ter

BT - - TV-GUIDE -

Det er en sa­er­de­les vig­tig op­ga­ve, der ven­ter mand­ska­bet fra Ho­bro, når de ta­ger imod FC Nordsjaelland. Jy­der­ne lig­ger sidst i ta­bel­len, og det lig­ner en kamp for at und­gå nedryk­ning. Der­for vil po­int va­e­re sa­er­de­les ka­er­kom­ne mod FCN, der har va­e­ret me­get op og ned i den­ne sa­e­son, hvor de imid­ler­tid har va­e­ret lidt bed­re ude end hjem­me. Fod­bold TV3 SPORT 1: 15.30

I 1984 har den 13-åri­ge Don­ny Ber­ger en af­fa­e­re med sin la­e­re­rin­de, der en­der i skan­da­le, gravi­di­tet og fa­engsels­straf. Da hun bli­ver dømt til at ru­ske trem­mer i man­ge år, må Don­ny selv op­dra­ge søn­nen, Todd, hvil­ket ik­ke er no­gen nem op­ga­ve. Da Todd bli­ver vok­sen, ska­e­rer han al­le bånd til sin uansvar­li­ge far, men fa­de­ren duk­ker op igen, da Todd er ble­vet en suc­ces­fuld for­ret­nings­mand – og skal gif­tes. That's My Boy TV 2: 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.