LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk-tysk ko­me­die fra 2000. (Big Mom­ma’s Hou­se) En fa­engs­let bank­rø­ver er flyg­tet, og for at fan­ge ham går FBIa­gen­ten Malcolm Tur­ner ut­ra­di­tio­nelt til va­er­ks. Han ud­gi­ver sig for at va­e­re en sa­er­de­les kraf­tig ae­l­dre kvin­de ved navn Big Mom­ma, for­di bank­rø­ve­rens gam­le ka­e­re­ste, Sher­ry, har ta­enkt sig at be­sø­ge hen­de. Malcolms ab­sur­de fore­ha­ven­de van­ske­lig­gø­res af, at han fo­rel­sker sig i Sher­ry – og at den rig­ti­ge Big Mom­ma duk­ker op. Med­vir­ken­de: Malcolm Tur­ner: Mar­tin Lawren­ce, Sher­ry: Nia Long og Jo­hn: Paul Gi­a­mat­ti. In­struk­tion: Ra­ja Gos­nell. DR1 kl. 16.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1997. (Dan­te’s Pe­ak) Ge­o­lo­gen Har­ry Dalt­on bli­ver sendt til den lil­le by Dan­tes Pe­ak for at un­der­sø­ge en unor­mal ak­ti­vi­tet i en vulkan, der lig­ger na­er by­en. Men han får kamp til stregen med at over­be­vi­se by­ens borg­me­ster, Rachel Wan­do, og by­rå­det om, at vulka­nen fak­tisk er far­lig og kan kom­me i ud­brud når som helst. Ind­byg­ger­nes hel­bred bli­ver til­si­de­sat for øko­no­mi­ske in­ter­es­ser. Med­vir­ken­de: Har­ry Dalt­on: Pi­er­ce Bros­nan, Rachel Wan­do: Lin­da Ha­milt­on og Paul Drey­fus: Char­les Hal­la­han. In­struk­tion: Ro­ger Do­nald­son. TV3 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.