DEN KOMPR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er kor­rekt, at jeg hav­de en rig­tig dår­lig op­le­vel­se med de to agen­ter. De gik til me­di­er­ne med ting, der var di­rek­te løgn og ua­er­ligt. Det på­tal­te jeg selv­føl­ge­lig over for dem

Per Rud, tid­li­ge­re sport­s­chef i HB Kø­ge og Brønd­by, om Jacob Laur­sen og hans mak­ker, agent Dar­ryl Powell

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.