-3 00 00 00 -3 00 02 00 00 02 00 00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mik­kel Andersen Må­l­man­den faldt sam­men i sel­skab med re­sten af det midtjy­ske for­svar. En bed­re må­l­mand hav­de sør­get for et smal­le­re ne­der­lag. Jess Thorup Eks­pe­ri­men­tet med en an­der­le­des op­stil­ling og en me­re talsta­erk midt­ba­ne gav bag­slag. Det fal­der til­ba­ge på Thorup.

INDSKIFTERE

Marcos Ure­na (02) Mar­tin Pu­sic (02) Pio­ne Si­sto (4)

for Ki­an Han­sen for Paul Onu­a­chu for Kristoffer Ols­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.