11 spørgs­mål til Jes­per Møl­ler –

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det var i strid med DBUs eg­ne love, da di­rek­tør Claus Bret­ton-Meyer og for­mand Jes­per Møl­ler 20. marts 2015 skrev un­der på, at uni­o­nen ik­ke la­en­ge­re må ta­ge par­ti, hvis det kom­mer til en konflikt mel­lem Di­vi­sions­for­e­nin­gen og Spil­ler­for­e­nin­gen.

Med­lem­mer­ne er eli­ten

TAVS­HED BT for­søg­te ons­dag uden held at få for­mand Jes­per Møl­ler i ta­le. I ste­det sva­re­de di­rek­tør Claus Bret­ton-Meyer på vo­res spørgs­mål. I går prø­ve­de vi igen uden held.

Stri­der mod for­mål

Van­ske­li­ge for­hand­lin­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.