DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om der end­nu er ot­te da­ge til kam­pen på Fri­ends Are­na imel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge, er Dan­ske Spil al­le­re­de nu på ba­nen med od­ds på, hvem der rent fak­tisk er i den dan­ske star­top­stil­ling til op­gø­ret.

En ra­ek­ke nav­ne gi­ver na­er­mest sig selv som Kas­per Sch­mei­chel, Ni­ck­las Bendt­ner og Da­ni­el Ag­ger, mens der til gen­ga­eld er me­re kamp om plad­ser­ne på den cen­tra­le midt­ba­ne.

Selv om det kun er kort tid si­den, at Tho­mas Ka­h­len­berg er kom­met til­ba­ge fra ska­de, vur­de­res han fak­tisk som en ret sand­syn­lig star­ter, da han kun gi­ver 1,70 på en start­plads.

»I vo­res op­tik er der stor kamp om plad­ser­ne på den of­fen­si­ve midt­ba­ne og på kan­ter­ne. Her lig­ner det en mu­lig start­plads til Tho­mas Ka­h­len­berg, der er kom­met sta­er­kt til­ba­ge fra sin ska­de,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.