2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lug­ter i den grad af mål i op­gø­ret mel­lem to af de mest må­l­ri­ge mand­ska­ber i den el­lers gan­ske må­l­fat­ti­ge Li­gue 2. I ni af Cler­monts se­ne­ste ti kam­pe er det fal­det mål fra beg­ge mand­ska­ber, hvor syv af dis­se har in­de­holdt mindst tre mål, mens ot­te af Cre­teils sid­ste ti kam­pe er gå­et »over 2,5 mål«. Ga­ester­ne har gen­nem de sid­ste tre sa­e­so­ner va­e­ret no­to­risk må­l­ri­ge, mens Cler­mont rå­der over ra­ek­kens su­ve­ra­ent far­lig­ste an­gri­ber i form af Fa­ma­ra Died­hiou, som har va­e­ret ham­ren­de gif­tig med 12 mål i 12 kam­pe. Fi­ne chan­cer for mindst tre fuld­tra­ef­fe­re.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.