2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­mes var an­be­fa­let i sid­ste uge på ude­ba­ne mod Cre­teil, og selv­om man fik god hja­elp af et tid­ligt rødt kort til Cre­teil, så vi­ste man no­get af det spil, som for al­vor har løf­tet hol­det den sid­ste må­neds tid. Ef­ter to mål i de før­ste syv kam­pe har man nu sco­ret ot­te mål i de se­ne­ste seks kam­pe, så det vir­ker ulo­gisk, at man ik­ke er gjort til stør­re fa­vo­rit­ter mod So­chaux. Ga­ester­ne har ik­ke vun­det på ude­ba­ne i Li­gue 2 si­den star­ten af ja­nu­ar - en sti­me på 16 kam­pe uden sejr. Ni­mes slog So­chaux 2-1 i sid­ste sa­e­sons hjem­me­kamp og får og­så til­li­den i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.