KENO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE 20 VINDERTAL: 03-12-14-18-19-20-23-24 30-31-33-39-42-43-47-58 63-64-65-68 DE HØ­JE­STE GE­VIN­STER 2.000, 2.000 og 25.000 Tra­ek­nin­gen den 5. novem­ber

Uden an­svar

PRAEMIEPROGNOSE Pra­e­mie­prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.