Hvor­for tror dan­ske­re, at blon­di­ner er dum­me?

BT - - DEBAT -

Blon­di­ner er dum­me. Bi­bli­o­te­ka­rer er ke­de­li­ge. Mus­li­mer har in­gen hu­mor. Jy­der er bed­re krej­le­re end kø­ben­hav­ne­re. Sor­te har en stør­re pe­nis end hvi­de. DR2 un­der­sø­ger for­dom­me i Dan­mark, og om de i vir­ke­lig­he­den pas­ser. Mød de men­ne­sker, som le­ver med for­dom­me­ne og få et ind­blik i, hvor­dan de er op­stå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.