Tal med mør­ke­mæn­de­ne

BT - - DEBAT -

Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion har set sig gal på Is­la­misk Tros­sam­fund, der ik­ke vil und­si­ge for­ka­ste­li­ge ud­ta­lel­ser fra præ­di­kan­ter (...) Vi skal gen­vin­de tro­en på fol­ke­sty­ret og hu­ma­nis­men. Vi skal ha­ve mod og styr­ke til at ta­le med al­le, der vil ta­le med os; bå­de ude i ver­den og på kan­ten af vo­res eget sam­fund. Boy­kot ram­mer kun os selv.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.