Ge­ne­ra­tion iPad

BT - - DEBAT -

Hel­dig­vis fi ndes der en fan­ta­stisk op­fi ndel­se, der mod­vir­ker tou­chskær­mens symp­to­mer. Den kal­des bo­gen. Og læs­ning ru­ster børn og voks­ne til at fær­des i frem­ti­den, for uan­set hvad co­ach- ty­per­ne med mo­de­bril­ler på­står, bli­ver kon­cen­tra­tion, ro og for­dy­bel­se ik­ke over­fl ødi­ge kva­li­te­ter frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.