Ni mænd idømt 57 års fængsel

BT - - NYHEDER -

I en stor sag om or­ga­ni­se­ret narkokri­mi­na­li­tet i Nord­s­jæl­land er ni mænd i al­de­ren 26- 39 år sam­men­lagt idømt 57 års fængsel for om­fat­ten­de han­del med ko­kain og hash, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti. Den ene af i alt to bag­mænd, et højt­stå­en­de med­lem af Ban­di­dos, blev idømt 12 års fængsel. Den an­den bag­mand fi k 11 års fængsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.