’’

BT - - NYHEDER -

Med de ind­mel­din­ger, der er kom­met, når vi en tem­pe­ra­turstig­ning på et sted mel­lem 3 og 3,5 gra­der. Gjor­de vi in­gen­ting i ver­den, vil­le tem­pe­ra­tu­ren sti­ge med me­re end fi re gra­der

Lars Chri­sti­an

Lil­le­holt ( V), ener­gi-, for­sy­nings- og kli­ma

mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.