Ny MRSA- va­ri­ant i Midtjyl­land

BT - - NYHEDER -

Mikro­bi­o­lo­ger har op­da­get en helt ny va­ri­ant af MRSA- bak­te­ri­en, skri­ver DR Nyhe­der. Der er ta­le om en sær­lig midtjysk klon, som ik­ke er kon­sta­te­ret an­dre ste­der i lan­det. Si­den 2010 er 16 ble­vet smit­tet med bak­te­ri­en, der bæ­rer nav­net T3702/ CC5. Re­gion Midtjyl­land har nu ind­ledt ar­bej­det med at opkla­re, hvor­dan bak­te­ri­en har spredt sig, og hvor­dan den kan brem­ses .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.