Far­li­ge æn­der kal­des til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

Et par­ti he­le æn­der, som er solgt i Re­ma 1000, kal­des nu til­ba­ge. Fø­de­va­re­sty­rel­sen op­ly­ser, at det er et par­ti fros­ne æn­der af mær­ket Juli­us, der kal­des til­ba­ge på grund af en frost­fejl, som gør, at hold­bar­he­den på æn­der­ne mu­lig­vis er for­kor­tet. Hvis man bru­ger æn­der­ne in­den 10. novem­ber 2015, er der in­gen ri­si­ko, da det vil ha­ve væ­ret hold­bar­he­den af æn­der­ne i fersk kø­let til­stand. El­lers rå­der Fø­de­va­re­sty­rel­sen til at kas­se­re æn­der­ne el­ler le­ve­re dem til­ba­ge til bu­tik­ken, hvor de er købt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.