Raul Ca­stro be­sø­ger Me­xi­co

BT - - NYHEDER -

Den cu­ban­ske præ­si­dent Raul Ca­stro er på sit før­ste stats­be­søg i Me­xi­co, hvor han mø­des med den me­xi­can­ske præ­si­dent En­rique Pe­na Nie­to. De to stats­le­de­re er sam­let i den me­xi­can­ske by Me­ri­da i sta­ten Yucatán, hvor de dis­ku­te­rer for­skel­li­ge pro­blem­stil­lin­ger i hå­bet om at un­der­skri­ve en se­rie af aft aler. Raul Ca­stro kom til mag­ten i 2006, da han over­tog præ­si­dent­po­sten eft er sin sto­re­bror Fi­del Ca­stro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.