Land­mænd fodrer pe­li­ka­ner

BT - - NYHEDER -

Is­ra­el­ske land­mænd har ved et van­d­re­ser­voir i Emek He­fer- da­len nord for Tel Aviv ka­stet fisk ud til fle­re tu­sin­de sto­re, hvi­de pe­li­ka­ner. Pe­li­ka­ner­ne, der er rejst fra Eu­ro­pa, gør stop i Is­ra­el, in­den de fly­ver vi­de­re til Afrika, hvor de op­hol­der sig ind­til som­mer, når tu­ren går til­ba­ge til Eu­ro­pa. De lo­ka­le land­mænd fodre­de fug­le­ne for at und­gå, at pe­li­ka­ner­ne gør ska­de på de­res kom­merci­el­le fi­ske­akva­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.