FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen

øn­sker at æn­dre re­gu­le­rin­gen af be­løbs­græn­ser­ne for bo­li­g­y­del­se, så de frem­over re­gu­le­res ef­ter sam­me prin­cip­per som bo­ligsik­rin­gen, dvs. ef­ter for­bru­ger­pri­ser­ne, jf. re­ge­rin­gens for­slag til fi­nans­lov for 2016. Re­ge­rin­gen øn­sker des­u­den over en 5- årig pe­ri­o­de at ud­fa­se det be­reg­nings­tek­ni­ske til­læg til den hus­le­je, som ind­går i be­reg­nin­gen af bo­li­g­y­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.