Kvalt un­der in­du­stri­af­fald

BT - - NYHEDER -

Mindst ot­te er om­kom­met og 43 kom­met til ska­de, ef­ter en dæm­ning med in­du­stri­af­fald blan­det med vand bra­se­de sam­men i den bra­si­li­an­ske by Ben­to Rod­ri­gu­ez. Ind­byg­ger­ne blev ef­ter ulyk­ken evaku­e­ret på grund af ri­si­ko­en for ef­ter­føl­gen­de jord­s­kred, men et ukendt an­tal men­ne­sker er sta­dig for­s­vun­det. Iføl­ge de lo­ka­le blev fle­re ind­byg­ge­re be­gra­vet, da dæm­nin­gen brød sam­men, og alt af­fal­det flød ud i om­rå­det, hvor om­kring 620 men­ne­sker bor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.