’’

BT - - KULTUR -

Jeg har be­slut­tet mig for, at jeg ik­ke er ban­ge. For der er in­gen grund til at væ­re ban­ge for no­get, der må­ske el­ler må­ske ik­ke sker – alt­så om syg­dom­men kom­mer igen

El­se­beth Eg­holm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.