Vi­dun­der­børn

BT - - TV -

UNERHOLDNING Nyt un­der­hold­ningsshow for he­le fa­mi­li­en. Her dy­ster seks af Dan­marks dyg­tig­ste børn i klas­si­ske kun­star­ter som kla­ver, vi­o­lin, sang, slagtøj og bal­let. DR1 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.