Ny Au­di A4 im­po­ne­rer i mø­det med mu­ren

BT - - BILER -

Den eu­ro­pæ­i­ske bilsik­ker­heds­or­ga­ni­sa­tion Eu­ro NCAP har igen haft en ræk­ke bi­ler mod mu­ren. Fi­re bi­ler blev crash­te­stet, og bå­de Au­di A4, Hon­da Ja­zz og Hon­da HR- V fik fem stjer­ner, mens VW Cad­dy måt­te nø­jes med fi­re. Især Au­di A4 im­po­ne­re­de og mo­del­len fik en sær­lig ’ Eu­ro NCAP ad­van­ced’- pris for sin brem­seas­si­stent og for Au­di

der fås som ek­straud­styr. Mul­ti­col­li­sion brem­seas­si­stent brem­ser au­to­ma­tisk A4 ned i til­fæl­de af en ulyk­ke. Au­di pre sen­se ba­sic stram­mer sik­ker­heds­se­ler­ne og luk­ker vin­du­er og sol­tag i far­li­ge si­tu­a­tio­ner op mod en kol­li­sion. Beg­ge sy­ste­mer sæn­ker ri­si­ko for ska­der ved ulyk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.