Ja­mes Bond kø­rer Aston Mar­tin

BT - - BILER -

For en god or­dens skyld skal vi ret­te to fejl, som desvær­re hav­de sne­get sig ind i sid­ste uges BT Bi­ler. Den før­ste var i vo­res for­brugs­hi­sto­rie om de­le­bi­ler, hvor det frem­gik, at det ko­ste­de 500 kr. i ti­men at lå­ne en bil fra Car2­go. Det er na­tur­lig­vis en fejl. Den rig­ti­ge pris er 99 kr. frem til nytår – hvor­ef­ter den sti­ger til 139 kr. Der­næst kom vi til at hæv­de, at Ja­mes Bond kø­rer Jagu­ar. Det er og­så en fejl. Han kø­rer sta­dig Aston Mar­tin, mens skur­ken kø­rer Jagu­ar i den nye 007- film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.