’ ’

BT - - SUPERLIGA -

Vi er ble­vet snydt for et po­int. Vi er nødt til at ud­nyt­te den tek­no­lo­gi, der er til rå­dig­hed. Det er uge eft er uge, at der er tvivls­ken­del­ser

Jakob Mi­chel­sen, Søn­derjyske- træ­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.